NWD Nity drążone z łbem walcowym

Nity z łbem walcowym, drążone - NWD

 

NWD-8x13 przykład oznaczenia

Nit drążony o średnicy 6mm i długosci 13mm

 

rys-nwd

 

d (mm) 5,0 6,0 8,0
D (mm) 10 10÷12 12÷15
d1 (mm) 3÷3,5 4 5
b (mm) 4 4 4,3
k (mm) 1,7 1,8 2÷2,5
L (mm) wg. zamówienia

 

  Powłoki ochronne i ich oznaczenia
(ostatnia litera kodu)
 
  Cynk biały - B
Cynk żółty - Z
Cynk czarny - C
Nikiel - Ni
Ciemny brąż - Br
Oxydowanie - Ox
Mosiądzowanie - M

 

Produkty